[WordPress] Share Bộ Plugin Scrapes trị giá 30$ Tự động COPY lưu vào trang mình Tự động

Plugin Scrapes trị giá 30$ Tự động COPY lưu vào trang mình Tự động

Scrapes là một plugin WordPress sao chép nội dung theo thời gian thực (RealTime) từ tất cả website vào trang web WordPress của bạn một lần hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian đã chọn một cách tự động.

Lên lịch cho một lần và để Scrapes tự động sao chép bài viết từ nguồn khác về trang bạn 7/24 giống như một con robot!

Video hướng dẫn: https://goo.gl/a9TsGR

KEY: 12345678-1234-1234-1234-123456789012

#protect@[email protected]

Download :  [sociallocker id=3755]Link GoogleDrive[/sociallocker]

Xem thêm :

Thanks các bạn đã truy cập trang web http://www.duyit.com nhé !  CMT nhiệt tình các quản trị viên sẽ support hết khả năng của mình nhé !!

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[WordPress] Share Bộ Plugin Scrapes trị giá 30$ Tự động COPY lưu vào trang mình Tự động
4.5/5 (90%) 2 votes