Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) của một dãy điểm theo 3 phương pháp

Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) của một dãy điểm theo 3 phương pháp

1. Xây dựng lớp điểm gồm mô tả điểm trong không gian.

Các thành phần thuộc tính.

– Biến nguyên n là số lượng điểm trong dãy.
– Hai mảng HD[n], TD[n] chứa hoành độ và trung độ

Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) của một dãy điểm. Tìm cặp điểm có khoảng cách xa nhất. Hiện thị cặp đó và khoảng cách xa màn hình theo 3 phương pháp sau

+ Sử dụng phương thức
+ Sử dụng hàm tự do.
+ Sử dụng hàm bạn.

DEMO

Sử dụng phương thức

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) của một dãy điểm theo 3 phương pháp
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost