[Từ Vựng] Bộ giáo trình New Headway 6 DVD (Book + Audio + Video)

Bộ giáo trình New Headway 6 DVD (Book + Audio + Video)

New Headway là bộ giáo trình học tiếng Anh do 2 tác giả là LizJohn Soars biên soạn, được nhà xuất bản Oxford ấn hành lần đầu tiên vào năm 2010. Tài liệu này dành cho những ai mới học tiếng Anh, muốn tìm hiểu và sử dụng tiếng Anh 1 các thành thạo. Đây là một trong những tài liệu được sử dụng để làm tài liệu giảng dạy tại các trường Đại học, trung tâm dạy học tiếng Anh,… và có thể nói, New Headway là tài liệu học tiếng Anh nổi tiếng và lan rộng nhất trên thế giới từ trước đến nay.

ƯU ĐIỂM CỦA BỘ GIÁO TRÌNH NEW HEADWAY

  • Tính cập nhật cao, nội dung sách bám khá sát những thay đổi của cuộc sống.
  • Các thông tin và thông số đưa ra có tính khoa học và độ tin cậy cao.
  • Có bố cục hợp lý, logic, khoa học.
  • Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao kĩ năng ngữ pháp – từ vựng và khả năng giao tiếp – thực hành.
  • Có nhiều hoạt động cặp và nhóm hướng vào phương pháp giao tiếp.
  • Các chủ đề tình huống thiết kế một cách cụ thể, thiết thực, lý thú và gắn liền với thực tế.
  • Vốn từ vựng phong phú.
  • Vốn kiến thức xã hội phù hợp với trình độ chung.

full-new-headway-dvd.png
NEW HEADWAY CÓ NHIỀU CẤP ĐỘ, TỪ CƠ BẢN TỚI NÂNG CAO
+ Beginner (người mới bắt đầu học tiếng Anh)
+ Elementary (sơ cấp)
+ Pre-Intermediate (trước trung cấp)
+ Intermediate (trung cấp)
+ Upper-Intermediate (sau trung cấp – nâng cao)
+ Advanced ( cao cấp – thành thạo)

MỘT GIÁO TRÌNH NEW HEADWAY CHUẨN GỒM CÓ
+ Student’s Book (sách dành cho người học)
+ Student’s Book split editions (sách được rút gọn từ cuốn trên)
+ Teacher’s Book (sách dành cho giáo viên)
+ Teacher’s Resource Book ( sách hỗ trợ giáo viên)
+ Workbook with/without key (Bài tập có/không có đáp án)
+ Class Audio CDs (phần Audio cho người học)
+ Workbook Audio CDs (phần Audio của sách bài tập)
+ New Headway iTools (Công cụ hỗ trợ)
+ Interactive Practice CD-ROMs (các CD thực hành tương tác)
+ DVDs (các video tình huống)

Download:
Link Google:

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[Từ Vựng] Bộ giáo trình New Headway 6 DVD (Book + Audio + Video)
4.4/5 (88.89%) 9 votes

RelatedPost