Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong 4 số nhập từ bàn phím

Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong 4 số nhập từ bàn phím

Gợi ý:
– Cách 1: Đầu tiên cho số lớn nhất là 1 trong 4 số, lần lượt so sánh 3 số còn lại với giá trị lớn nhất hiện tại nếu lớn hơn thì giá trị lớn nhất sẽ là số vừa so sánh. Tương tự với trường hợp tình số nhỏ nhất. Có thể sửa dụng cấu trúc rẻ nhánh dạng thiếu.

– Cách 2: So sánh lần lượt 1 số với tất cả các số còn lại nếu nó lớn hơn tất cả thì nó là số lớn nhất trong 4 số. Sử dụng cấu trúc rẻ nhánh dạng đầy đủ hoặc dạng thiếu để lần lượt loại bỏ các trường hợp so sánh không cần thiết. Biểu diễn thuật toán theo PP liệt kê:
– Bước 1: Nhập 4 số a, b, c, d; – Bước 2: Max <- a; Min <- a; – Bước 3: Tìm số lớn nhất
+ Nếu b > Max thì Max <- b;
+ Nếu c > Max thì Max <- c;
+ Nếu d > Max thì Max <- d;
– Bước 4: Tìm số nhỏ nhất + Nếu b < Min thì Min <- b; + Nếu c < Min thì Min <- c; + Nếu d < Min thì Min<- d;
– Bước 5 : Thông báo giá trị lớn nhất và nhỏ nhất rồi kết thúc Biểu diễn thuật toán theo PP dùng sơ đồ khối:

Tìm số lớn nhất trong pascal

Gợi ý viết chương trình

Mã:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong 4 số nhập từ bàn phím
4/5 (80%) 1 votes

RelatedPost