[WordPress] Hướng dẫn Tạo trang chuyển tiếp cho WordPress không dùng plugin

Bạn có thể làm theo các bước sau mà ko cần dùng Plugin gì cả: 1. Replace hết các link trong bài viết thành http://domain.com/go.php?u=<link gốc> Bạn thêm vào file function.php của theme đoạn sau:

2. Tạo 1 file go.php ở thư mục gốc