[Thủ thuật Hackintosh] Cài hệ điều hành Mac trên máy Asus X550 Windows đơn giản

[[Hackintosh]] Cài hệ điều hành Mac trên máy Windows đơn giản Hackintosh cài hệ điều hành Mac trên asus  Download file hđh: http://www.mediafire.com/file/cw2xdqjv59212k4/yosemmite+kext+23.47.47.zip Video hướng dẫn Hackintosh: Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT