Chia sẻ tài khoản học Photoshop – Lightroom – Photography – Design – Software – Video tại Kelbyone

<3 Chia sẻ tài khoản tại Kelbyone.com <3 (cập nhập thường xuyên) Thông tin các khóa học: http://kelbyone.com/course-category/all-courses – Photoshop – Lightroom – Photography – Design – Software – Video – ….. ==================================================== Thông tin tài khoản: (cập nhập 31/3/2017) Email: [email protected] Pass: Nguoisechia.com ==================================================== Lưu ý: – Dùng chung nên