[Source_code_C#] Quản Lý Học Sinh THPT Full Code + tài liệu

[Source_code_C#] Source code quan ly hoc sinh trung hoc pho thong Full + tài liệu

1. Chức năng:

Phần mềm sẽ giúp việc quản lý học sinh trung học phổ thông được dễ dàng và hiệu quả, nhất là ở các trường học lớn, số học sinh đông, từ việc tiếp nhận học sinh (quản lý hồ sơ học sinh) cho đến quản lý điểm, kết quả học tập, xuất báo cáo thống kê.

2. Người dùng:

Giáo viên, ban giám hiệu, giáo vụ

– Giáo vụ đóng vai trò user: Tiếp nhận học sinh, lập danh sách lớp.

– Giáo viên đóng vài trò user: Quản lý học sinh, nhập bảng điểm, lập báo cáo tổng kết.

– BGH đóng vai trò admin: Lập bảng phân công, thay đổi quy định.

3. Một vài giao diện của chương trình

Đăng nhập


THÔNG TIN TÁC GIẢ:

Sinh viên : Nguyễn Hoàng Tùng

Môn : Lập trình quản lý

Khoa : Kĩ thuật công nghệ môi trường

Trường : Đại học An Giang

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[Source_code_C#] Quản Lý Học Sinh THPT Full Code + tài liệu
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost