[SEO] Share Danh sách Ping Services SEO index nhanh dành cho WordPress

Contents

Phương pháp ưa thích cá nhân của tôi là thúc đẩy liên kết trên Facebook và Twitter, nhưng cũng có một danh sách lớn của các dịch vụ ping trong WordPress.

ping services wordpressDưới đây là một danh sách cá nhân tôi đã dành dụm bấy lâu nay.
(bạn có thể chèn chúng trong blog của bạn từ bên trong bảng điều khiển WordPress của bạn Settings – Writing – “Update Services”).
Hy vọng bạn tìm thấy nó hữu ích:
http://rpc.pingomatic.com/
http://api.nrelate.com/rpcpinghost/
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://rpc.pingomatic.com/
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://ping.blo.gs/
http://ping.feedburner.com
http://ping.myblog.jp
http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://audiorpc.weblogs.com/RPC2
http://ping.fc2.com/
http://ping.myblog.jp/
http://blogs.yandex.ru/
http://ping.blo.gs/
http://rpc.bloggerei.de/
http://www.feedgy.com/
http://ping.kutsulog.net/
http://ping.rss.drecom.jp
http://rpc.bloggerei.de/ping/
http://rpc.odiogo.com/ping/
http://rpc.reader.livedoor.com/ping
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://zhuaxia.com/rpc/server.php
http://1470.net/api/ping
http://api.feedster.com/ping
http://api.moreover.com/RPC2
http://api.moreover.com/ping
http://api.my.yahoo.com/RPC2
http://api.my.yahoo.com/rss/ping
http://bblog.com/ping.php
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://blogdb.jp/xmlrpc
http://blogmatcher.com/u.php
http://bulkfeeds.net/rpc
http://coreblog.org/ping/
http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt
http://www.lasermemory.com/lsrpc/
http://ping.amagle.com/
http://ping.bitacoras.com
http://ping.blo.gs/
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc
http://ping.blogmura.jp/rpc/
http://ping.exblog.jp/xmlrpc
http://ping.feedburner.com
http://ping.myblog.jp
http://ping.rootblog.com/rpc.php
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://ping.weblogs.se/
http://pingoat.com/goat/RPC2
http://rcs.datashed.net/RPC2/
http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.icerocket.com:10080/
http://rpc.newsgator.com/
http://rpc.pingomatic.com
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://topicexchange.com/RPC2
http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php
http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://www.bitacoles.net/ping.php
http://www.blogdigger.com/RPC2
http://www.blogoole.com/ping/
http://www.blogoon.net/ping/
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1
http://www.blogshares.com/rpc.php
http://www.blogsnow.com/ping
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php
http://www.newsisfree.com/RPCCloud
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://www.popdex.com/addsite.php
http://www.snipsnap.org/RPC2
http://www.weblogues.com/RPC/
http://xmlrpc.blogg.de
http://xping.pubsub.com/ping/
http://pingler.com
http://pingomatic.com
http://www.pingmyblog.com/
http://autopinger.com/
http://feedshark.brainbliss.com/
http://blogsearch.google.com
http://pingates.com
http://feedping.com
http://api.my.yahoo.com/rss/ping
http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2
http://1470.net/api/ping
http://api.blogblogs.com.br/api/ping
http://api.feedster.com/ping
http://a2b.cc
http://api.moreover.com/ping
http://api.moreover.com/RPC2
http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2
http://audiorpc.weblogs.com/RPC2
http://bblog.com/ping.php
http://bitacoras.net/ping
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://blog.with2.net/ping.php
http://blogbot.dk/io/xml-rpc.php
http://blogdb.jp/xmlrpc
http://blogdigger.com/RPC2
http://bloglines.com/ping
http://blogmatcher.com/u.php
http://blogpeople.net/ping
http://blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://blogping.unidatum.com/RPC2
http://blogsearch.google.ae/ping/RPC2
http://blogsearch.google.at/ping/RPC2
http://blogsearch.google.be/ping/RPC2
http://blogsearch.google.bg/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ca/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ch/ping/RPC2
http://blogsearch.google.cl/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.id/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.il/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.in/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.it/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.th/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2
http://blogsearch.google.co.za/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.au/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.br/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.co/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.do/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.my/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://blogsearch.google.de/ping/RPC2
http://blogsearch.google.es/ping/RPC2
http://blogsearch.google.fi/ping/RPC2
http://blogsearch.google.fr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.gr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.hr/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ie/ping/RPC2
http://blogsearch.google.in/ping/RPC2
http://blogsearch.google.it/ping/RPC2
http://blogsearch.google.jp/ping/RPC2
http://blogsearch.google.lt/ping/RPC2
http://blogsearch.google.nl/ping/RPC2
http://blogsearch.google.pl/ping/RPC2
http://blogsearch.google.pt/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ro/ping/RPC2
http://blogsearch.google.ru/ping/RPC2
http://blogsearch.google.se/ping/RPC2
http://blogsearch.google.sk/ping/RPC2
http://blogsearch.google.tw/ping/RPC2
http://blogsearch.google.us/ping/RPC2
http://bulkfeeds.net/rpc
http://coreblog.org/ping/
http://effbot.org/rpc/ping.cgi
http://feeds.feedburner.com/blogspot/lakposhtha
http://feeds.feedburner.com/CokeAndMenthos
http://feeds.feedburner.com/Domestic…irlinesInIndia
http://feeds.feedburner.com/ExileInMyville
http://feeds.feedburner.com/gabrielrutledge
http://feeds.feedburner.com/HotCelebsHome
http://feeds.feedburner.com/lagalerievirtuelle
http://feedsky.com/api/RPC2
http://godesigngroup.com/blog/feed/
http://hamosearch.com/ping.php
http://lasermemory.com/lsrpc
http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt
http://ping.amagle.com/
http://ping.ask.jp/xmlrpc.m
http://ping.bitacoras.com
http://ping.blo.gs/
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://ping.blogmura.jp/rpc/
http://ping.blogoon.net/
http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2
http://ping.cocolognifty.com/xmlrpc
http://ping.exblog.jp/xmlrpc
http://ping.fc2.com/
http://ping.feedburner.com/
http://ping.feeds.yahoo.com/RPC2
http://ping.kutsulog.net/
http://ping.snap.com/ping/RPC2
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://ping.weblogs.se/
http://ping.wordblog.de/
http://pinger.blogflux.com/rpc
http://pingoat.com/goat/RPC2
http://r.hatena.ne.jp/rpc
http://rcs.datashed.net/RPC2/
http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2
http://rpc.bloggerei.de/ping/
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.icerocket.com:10080/
http://rpc.pingomatic.com/
http://rpc.reader.livedoor.com/ping
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.technorati.jp/rpc/ping
http://rpc.twingly.com/
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://serenebach.net/rep.cgi
http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx
http://syndic8.com/xmlrpc.php
http://thingamablog.sourceforge.net/ping.php
http://topicexchange.com/RPC2
http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php
http://wasalive.com/ping/
http://a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://bitacoles.net/ping.php
http://blogoole.com/ping/
http://blogoon.net/ping/
http://blogshares.com/rpc.php
http://blogsnow.com/ping
http://blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://catapings.com/ping.php
http://diarist.net/
http://lasermemory.com/
http://lasermemory.com/lsrpc/
http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php
http://newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://popdex.com/addsite.php
http://snipsnap.org/RPC2
http://weblogues.com/RPC/
http://xmlrpc.blogg.de/
Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 
                          Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare
                               Tổng tài liệu và hướng dẫn học Tiếng anh hiệu quả 
                                     Tổng hợp những thủ thuật máy tính-Điện thoại-FB…
                                              Tổng hợp những tài liệu về WordPress
                                                   Tổng hợp Game Online – Offline hay nhất
                                                        Tổng hợp MMO new new new
Thanks các bạn đã truy cập trang web https://www.duyit.com nhé !  CMT nhiệt tình các quản trị viên sẽ support hết khả năng của mình nhé !!

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[SEO] Share Danh sách Ping Services SEO index nhanh dành cho WordPress
4/5 (80%) 1 votes

RelatedPost