[PLUGINS] SOCIAL LOCKER – LIKE/SHARE ĐỂ XEM NỘI DUNG view posts

HDSD:

 

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker

 

Tải file php về.

Đưa vào phần plugin. ( /includes/plugins/)

Sau đó kích hoạt trong ACP, cấu hình là “Trước khi gửi thông tin tới trình duyệt”.

Sau đó các nội dung cần ẩn thì đặt trong khoá

 

[social-lock] Nội dung bị ẩn[/social-lock]

+ Một số tuỳ chỉnh:

 

Thap App ID FB trong file PHP để không bị lỗi khi share link.

Thay App ID

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker/blob/master/nv_social_lock.php#L11

 

Sửa Twitter share thành like Facebook

 

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker/blob/master/nv_social_lock.php#L43

=> facebook-like

 

Sửa cách hiển thị (theme).

Các giá trị có thể thử như : Dandyish, Glass, Flat, Starter, Secrets.

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker/blob/master/nv_social_lock.php#L39

 

Chúc các bạn vui và đẹp gái !

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[PLUGINS] SOCIAL LOCKER – LIKE/SHARE ĐỂ XEM NỘI DUNG view posts
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ