Hướng dẫn sử dụng lệnh delay (tạm dừng) trong c#

Hướng dẫn sử dụng lệnh delay (tạm dừng) trong c#

Hướng dẫn sử dụng lệnh delay (tạm dừng) trong c#

Bước 1: thêm thư viện using system.Threading;

Bước 2: Code: Thread.Sleep(1000);

Ví dụ:

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Hướng dẫn sử dụng lệnh delay (tạm dừng) trong c#
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost