Hướng dẫn copy code vào phần mềm Turbo C++ 4.0

Hướng dẫn copy code vào phần mềm Turbo C++ 4.0

Đầu tiên các bạn mở notepad -> copy code vào:

copy code vào phần mềm Turbo C++

Tiếp theo các bạn lưu file lại tại thư mục C:\\C:\TurboC4\TC\BIN và đặt tên file theo hình dưới:

copy code vào phần mềm Turbo C++
Các bạn nhớ đuôi file phải .Cpp

Tiếp theo các bạn vào turbo C mở file đã lưu là ok.

copy code vào phần mềm Turbo C++

Xong rồi bạn.

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Hướng dẫn copy code vào phần mềm Turbo C++ 4.0
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ