Hướng dẫn backup/restore file bak trong SQL Server

Bạn download 1 project có csdl là file bak mà không biết mở trong CSDL thì bạn xem đúng bài rồi ạ :D

Tạo một csdl mới: Chuột phải vào Database -> New Database…


Sau đó Database -> Restore Database…


Làm như hình dưới:

Tiếp:

Chọn đến file .bak (Bạn copy file bak đó vào mục Backup cho dễ add)
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup

Chọn Ok.


Làm (1) (2) bên dưới.


Tích vào ô đầu tiên rồi ok.


Chọn OK

Chúc các bạn thành công.

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Hướng dẫn backup/restore file bak trong SQL Server
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ