[Học tập] Share FULL Tổng hợp văn bản mẫu sử dụng khi cần Trong mọi thời điểm công việc

Tổng hợp văn bản mẫu sử dụng khi cần

mau-van-ban.png

Biên bản
Công Văn
Đơn xin chuyển nghành học
Đơn xin chuyển trường
Đơn xin dự thi tốt nghiệp
Đơn xin ly hôn
Đợn xin nhận điểm
Đơn xin nhập học lại
Đơn xin phúc khảo bài thi học kỳ
Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp
Đơn xin phúc khảo bài thì tuyển sinh
Đơn xin rút bớt học phần đã ký
Đơn xin tạm nghỉ học
Đơn xin thi để xóa điểm
Đơn xin thôi học
Giấy biên nhận
Giấy chứng nhận
Giấy điều động xe
Giấy giới thiệu
Giấy mời
Giấy quyết định ( gián tiếp)
Giấy quyết định ( trực tiếp)
Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi
Giấy từ chối nhận di sản
Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sữ dụng đất
Hợp đồng lao động
Hợp đồng mua bán nhà ở
Hướng dẫn đại hội chi đoàn
Kết quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp ( Ban)
Kết quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp ( Hội Đồng)
Phiều đăng ký lịch làm việc với lãnh đạo bộ
Phiếu đăng ký xin ý kiến tập thể lãnh đạo bộ
Phiếu trình giải quyêt công việc
Phụ lục hợp đồng lao động
Thông tư liên tịch
Tờ khai đăng ký việc thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc và giới tính
Tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 1
Tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 2
Tường trình về quan hệ thân nhân
Văn bản cam kết tài sản vợ chồng

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[Học tập] Share FULL Tổng hợp văn bản mẫu sử dụng khi cần Trong mọi thời điểm công việc
4/5 (80%) 1 votes