HÀM VLOOKUP() TRONG EXCEL – HÀM TRA CỨU GIÁ TRỊ THEO CỘT – CÁCH SỬ DỤNG

Contents

Hàm VLOOKUP() trong Excel là hàm dùng để tra cứu, dò tìm một giá trị nào đó trong bảng dữ liệu theo cột. Chẳng hạn như tìm tên, số điện thoại, số nhà,…Trên thực tế, trong tất cả các lĩnh vực hàm Vlookup được sử dụng rất nhiều. Với một bảng dữ liệu khổng lồ, chúng ta không thể dò tìm từng giá trị trong đó được, cho dù có thể đi nữa thì cũng mất rất nhiều thời gian và Vlookup sẽ tìm giúp chúng ta.
Ham-vlookup-Excel
Chức năng cơ bản 
Hàm Vlookup() tra cứu, trả về giá trị nào đó thông qua giá trị tra cứu một cách tương đối hoặc tuyệt đối.
Cú pháp hàm VLOOKUP()
  • SUMIF(range;criteria;[sum_range])
Trong đó:
range: phạm vi ô điều kiện
criteria : điều kiện để thực hiện tính tổng
[sum_range]: phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng
Giải thích: Hàm sẽ cộng tất cả các giá trị nằm trong phạm vi chứa giá trị cần tính tổng [sum_range] thỏa mãn điều kiện criteria nằm trong phạm vi ô điều kiện range.
Ví dụ:
Cho một bảng khối lượng liệu xây dựng trong 3 tháng, yêu cầu trong tính tổng khối lượng Cát, Gạch, Thép đã sử dụng trong 3 tháng.
ham-sumif-2
Cú pháp tính Cát sẽ như sau: =SUMIF(B6:B16;”cát”;D6:D16)
ham-sumif-3
Tương tự cho cú pháp tính Gạch và Thép
Kết quả:
ham-sumif-4
Kết luận:
Ở trên là một ví dụ đơn giản sử dụng hàm SUMIF() sử dụng điều kiện là một dạng chuỗi, nên các bạn nhớ để điều kiện trong dấu “”, còn trong trường hợp là một ô điều kiện thì không cần.
Ví dụ, bạn có thể thay thế cú pháp tính khối lượng cát =SUMIF(B6:B16;”cát”;D6:D16) bằng =SUMIF(B6:B16;B6;D6:D16) sẽ cho kết quả tương tự.

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

HÀM VLOOKUP() TRONG EXCEL – HÀM TRA CỨU GIÁ TRỊ THEO CỘT – CÁCH SỬ DỤNG
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ