[English] Tổng hợp câu hỏi với “What” và “How”

Contents

Câu hỏi với HOW

1. How long: Bao lâu
How long have you been studying?
Bạn đi học được bao lâu rồi?

2. How old: Bao nhiêu tuổi
How old is your grandfather?
Ông của bạn năm nay ao nhiêu tuổi

3. How far: Bao xa
How far from Hanoi to Hue?
Hà Nội cách Huê bao xa?

4. How fast: nhanh cỡ nào
How fast can a cheetah run?
Con báo Ge-pa có thể chạy nhanh cỡ nào?

5. How many: Bao nhiêu
How many brother do you have?
Bạn có bao nhiêu người anh trai?

6. How much: Bao nhiêu
How much did you get paid?
Bạn được trả lương bao nhiêu?

7. How well: Tốt thế nào?
How well do you speak english?
Bạn nói tiếng anh tốt cỡ nào?

8. How often: Thường xuyên.
How often do you go shopping?
Bạn đi mua sắm thường xuyên đến mức nào?


Câu hỏi với WHAT

9. What happen: Có chuyện gì
What happened to you?
Có chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?

10. What for: Để làm gì
What is this machine for?
Cái máy này dùng để làm gì?

11. What kind of: Kiểu nào
What kind of films do you like?
Bạn thích thể loại phim nào?

12. What time: Mấy giờ
What time do you leave for school?
Bạn đi học lúc mấy giờ?

13. What colour: Màu gì
What colour is your car?
Ô tô của anh có màu gì?

14. What can: Có thể làm gì
What can I do for you?
Tôi có thể làm được gì cho bạn?

15. What + am/is/are: Ai, là gì
What is your name?
Tên của bạn là gì?

16. What + do/did: Làm gì
What do you like?
Cậu thích cái gì?

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 
                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare
Thanks các bạn đã truy cập trang web https://www.duyit.com nhé !  CMT nhiệt tình các quản trị viên sẽ support hết khả năng của mình nhé !!

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[English] Tổng hợp câu hỏi với “What” và “How”
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ