[English] Những cụm từ tiếng Anh có “No” đi kèm

cụm từ tiếng Anh có "No"

Nobody = Noone => Không ai
Nothing => Không có gì
Nothing at all => Không có gì cả
No choice => Hết cách
No hard feeling => Không giận chứ
Not a chance => Chẳng bao giờ
No way out => Không lối thoát
No more, no less => Không hơn, không kém
No kidding? => Không nói chơi chứ?
Never say never => Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
None of your business => Không phải chuyện của anh
No way => Còn lâu
No problem => Dễ thôi, không vấn đề gì
No offense => Không phản đối

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 
                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare
                        Tổng tài liệu và hướng dẫn học Tiếng anh hiệu quả 
                          Tổng hợp những thủ thuật máy tính-Điện thoại
                            Tổng hợp những tài liệu về WordPress
Thanks các bạn đã truy cập trang web https://www.duyit.com nhé !  CMT nhiệt tình các quản trị viên sẽ support hết khả năng của mình nhé !!

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[English] Những cụm từ tiếng Anh có “No” đi kèm
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost