Download+Cờ rắc Acronis 12.0.3602 Backup for PC – Sao lưu dữ liệu ổ cứng

Acronis Backup for PC cho phép bạn sao lưu tất cả các dữ liệu trong ổ cứng máy tính ở cả hệ thống định dạng FAT và NTFS, với một vài thao tác đơn giản như xác định dung lượng ổ cứng, vị trí sao lưu, ngoài ra phần mềm có chế độ cảnh báo khi có vấn đề xảy ra như không hoàn thành sao lưu hoặc quá trình sao lưu xảy ra lỗi
Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Download+Cờ rắc Acronis 12.0.3602 Backup for PC – Sao lưu dữ liệu ổ cứng
5/5 (100%) 1 votes

RelatedPost