Download và add Dotnetbar cho Winform

Download và add Dotnetbar cho Winform

devcomponents.dotnetbar2.dll

Mô tả: DevComponents.DotNetBar
DotNetBar is Toolbar, Menubar, Docking Component.
Kích thước tập tin: 4.22 Mb
Ngày tập tin: 22.12.2010 16:03
Tập tin phiên bản: 9.1.0.0
Nội bộ tên: DevComponents.DotNetBar2.dll
Tên file gốc: DevComponents.DotNetBar2.dll
Tên sản phẩm: DevComponents.DotNetBar
Sản phẩm phiên bản: 9.1.0.0
Tên công ty: DevComponents.com

Download duyit.com] devcomponents.dotnetbar2

Hướng dẫn cài đặt:

Chuột phải -> Add tab


Đặt tên là dotnetbar sau đó chuột phải -> Choose Items

Browse..

Chọn đến file dll đã giải nén.


OK


OK

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Download và add Dotnetbar cho Winform
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost