Download Unreal Commander – Quản lý file, dữ liệu

Unreal Commander là công cụ tuyệt vời có thể giúp bạn quản lý tập tin mạnh mẽ có thể thay thế cho Windows Explorer truyền thống. Bạn có thể dễ dàng thực hiện chỉnh sửa, sao chép, di chuyển, xóa hoặc tạo ra một thư mục mới bằng cách sử dụng phím tắt, dễ dàng tải lên tập tin của bạn đến một máy chủ FTP.

Liên kết tải về – [6.7 MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Download Unreal Commander – Quản lý file, dữ liệu
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ