Download Praat for Mac – Phân tích giọng nói trên Mac

Praat for Mac là một phần mềm phân tích giọng nói dành cho hệ điều hành MAC, Nó sẽ phân tích các tham số như tần số cơ bản F0, cường độ, trường độ, formants…trên tín hiệu nói.

Liên kết tải về – [6,9 MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Download Praat for Mac – Phân tích giọng nói trên Mac
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost