[Download] NET-Framework4.7 Setup Offline Full Visual Studio

Download NET-Framework 4.7 Setup Offline Full

Microsoft .NET Framework 4.6
Download net framework

là một năng tương thích cao, tại chỗ cập nhật cho Microsoft .NET-Framework 4, Download net framework, Microsoft .NET Framework 4.5.1 và Microsoft .NET-Framework 4.5.2. Bộ cài đặt web là một gói nhỏ mà tự động xác định và tải chỉ những thành phần được áp dụng cho một nền tảng cụ thể.

Microsoft .NET Framework 4.6
Download net framework
Link Google: Microsoft .NET Framework 4.7 (59M)
Link OneDrive: tại đây
Link Fshare: tại đây

​Link dự phòng : 
[Link File ] 

Xem thêm :

Thanks các bạn đã truy cập trang web https://www.duyit.com nhé !  CMT nhiệt tình các quản trị viên sẽ support hết khả năng của mình nhé !!

Tham khảo các phiên bản AutoCAD :

AutoCAD 2017

AutoCAD 2016

AutoCAD 2015

AutoCad 2014

AutoCAD 2013

AutoCAD 2010

AutoCad 2008

AutoCad 2007

AutoCAD 2006

AutoCAD 2005

Xem thêm :

Thanks các bạn đã truy cập trang web https://www.duyit.com nhé !  CMT nhiệt tình các quản trị viên sẽ support hết khả năng của mình nhé !!

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[Download] NET-Framework4.7 Setup Offline Full Visual Studio
5/5 (100%) 1 votes

RelatedPost