[Cài đặt+Cờ rắc] HitmanPro 3.7.18 – trình gỡ bỏ virus quảng cáo + Malware

[Cài đặt+Cờ rắc]  HitmanPro 3.7.18 – trình gỡ bỏ virus quảng cáo + Malware

HitmanPro

là phần mềm không cần cài đặt (bạn có thể tải về sử dụng ngay luôn)


HitmanPro là một chương trình có thể phát hiện ra những mối đe dọa của virus mã độc phần mềm và virus quảng cáo trong máy tính Windows, bao gồm cả trên trình duyệt.

HitmanPro có thể phát hiện và gỡ bỏ các virus sau đây:

  • Phát hiện và gỡ bỏ các virus quảng cáo trên các trình duyệt và trong máy tính.
  • Ngăn chặn và tiêu diệt mọi ransomware, zedo-day, trojan, và các phần mềm độc hại khác.
  • vv…

Bạn có thể download HitmanPro 3.7.18 tại đây:
Phiên bản build 284
Ngày phát hành: 3/4/2017
Hỗ trợ: Win XP/vista/7/8/10

Download: HitmanPro 32bit
[sociallocker id=”4061″]http://files.surfright.nl/HitmanPro.exe[/sociallocker]
Download HitmanPro 64bit
[sociallocker id=”4055″]http://files.surfright.nl/HitmanPro_x64.exe[/sociallocker]

– Nếu máy tính của bạn bị dính các virus quảng cáo thì bạn có thể download chương trình này về quét. Ngoài ra, bạn có thể cài bản setup dùng chung với phần mềm diệt virus hiện có trong máy tính Windows mà không có sự xung đột nào hết. Chương trình này dùng cực kỳ nhẹ và không gây nặng máy gì hết.

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[Cài đặt+Cờ rắc] HitmanPro 3.7.18 – trình gỡ bỏ virus quảng cáo + Malware
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost