Con trỏ this là gì trong lập trình hướng đối tượng C++?

Con trỏ this là gì trong lập trình hướng đối tượng C++?

Con trỏ this để tham chiếu đến đối tượng đang gọi hàm thành phần.

Ví dụ viết phương thức nhập vào tử số, mẫu số, rút gọn và in ra màn nình.

Mã:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Con trỏ this là gì trong lập trình hướng đối tượng C++?
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ