Photoshop CS6 Portable 93Mb không cần cài đặt

Photoshop CS6 Portable 93Mb không cần cài đặt Bản này full tất cả tính năng không lượt bỏ các công cụ, fix lỗi trên win 8.1. Một số tính năng chính của Adobe Photoshop CS6 Extended: Công cụ thiết kế tuyệt vời: Người dùng có