Bài toán nhập vào 2 phân số, tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả

Bài toán nhập vào 2 phân số, tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả Bài toán nhập vào 2 phân số, tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả. CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

[C++] Nhập vào mảng các số nguyên tìm MIN và MAX trong mảng

[C++] Nhập vào mảng các số nguyên tìm MIN và MAX trong mảng Đề bài: Nhập và mảng các số nguyên tìm MIN và MAX trong mảng Phần mềm sử dụng: Visual Studio DEMO: CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn