Cài đặt+Cờ rắc MapSource 6.16.3 – Phần mềm hỗ trợ Garmin GPS

MapSource là phần mềm hỗ trợ đọc và xử lý các dữ liệu của máy Garmin GPS. Nó thường được dùng để nhập dữ liệu vào máy GPS; hoặc xuất các dữ liệu từ máy GPS ra để xử lý hoặc chuyển đổi về định dạng MapInfo để xử lý.

Các tính năng chính của MapSource:
– Chuyển đổi, di chuyển qua lại các dữ liệu: waypoints, routes, và tracks giữa GPS và PC
– Tạo, xem và chỉnh sửa waypoints, routes, và tracks
– Tìm các mục, địa chỉ, và và POI (điểm ưa thích) nhanh chóng


Download:
Link Google: MapSource_6163.rar (63M)
Link Fshare: http://www.fshare.vn/file/V73LIFEEKBNZ

Hướng dẫn cài đặt phần mềm:

– Bước 1: Chạy file MSmain.msi
– Bước 2: Sau đó tiếp chạy file Setup.exe và tiến hành cài đặt bình thường

Giao diện chính của MapSource

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Cài đặt+Cờ rắc MapSource 6.16.3 – Phần mềm hỗ trợ Garmin GPS
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ