[C++] Xây dựng các toán tử > < == để so sánh các phân số

[C++] Xây dựng các toán tử > < == để so sánh các phân số

Xây dựng lớp phân số mô tả đối tượng phân số gồm các thành phần:

* Các thành phần thuộc tính:
– a: mô tả phần tử số; b: mô tả phần mẫu số.

* Các phương thức:
– Phương thức nhập phân số
– Phương thức hiện thị phân số (dạng a/b)

Viết chương trình thực hiện việc nhập vào một dãy gồm n phân số và thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng toán tử > dùng để so sánh hai phân số. Tiến hành sắp xếp mảng phân số đã nhập theo chiều tăng dần. Hiển thị ra màn hình.
– Xây dựng toán tử >= dùng để só sánh hai phân số. Tìm và hiển thị phân số lớn nhất ra màn hình.
– Xây dựng toán tử >= dùng để so sánh hai phân số. tìm và hiển thị phân số nhỏ nhật ra màn hình.
– Xây dựng hàm rút gọn dùng để rút gọn phân số. Hiển thị ra dãy phân số đã nhập dưới dạng rút gọn.
– Xây dựng toán tử == để so sánh hai phân số. Nhập thêm một phân số X. Hỏi xem X có trong dãy phân số đã nhập hay không.

DEMO

Xây dựng các toán tử

CODE

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Xây dựng các toán tử > < == để so sánh các phân số
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

Related Post