[C# Winform] Sự kiện keypress – Điều khiển dữ liệu nhập vào

[C# Winform] Sự kiện keypress – Điều khiển dữ liệu nhập vào

Ví dụ bạn chỉ cho phép nhập tên tài khoản bằng chữ. Không cho phép nhập số bạn dùng sự kiện sau

CODE:

Select All

 

Ngược lại

CODE:

Select All

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C# Winform] Sự kiện keypress – Điều khiển dữ liệu nhập vào
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ