[C++] Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán

[C++] Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán +, -, *, /, %, >,<. In ra kết quả
phép toán đó.

Chương trình dưới đây code trên Visual Studio 2013

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và các phép toán
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost