[C#] Tính tổng các số nguyên tố và sắp xếp giảm của các số chẵn

[C#] Tính tổng các số nguyên tố và sắp xếp giảm của các số chẵn

Viết chương trình nhập vào 1 mảng với 0<=n<=100.

Hãy:
+ Nhập chữ T: Tính tổng các số nguyên tố.
+ Nhập G: Sắp xếp giảm của các số chẵn

Sử dụng phương thức.

Phần mềm: Visual studio

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C#] Tính tổng các số nguyên tố và sắp xếp giảm của các số chẵn
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost