[C++] Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n–1 +CanBac2( n – 2 +…+ CanBac2(2+CanBac2(1)

Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n–1 +CanBac2( n – 2 +…+ CanBac2(2+CanBac2(1)

[C++] Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n–1 +CanBac2( n – 2 +…+ CanBac2(2+CanBac2(1)

Ngôn ngữ lập trình: C++
Phần mềm: Visual Studio

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n–1 +CanBac2( n – 2 +…+ CanBac2(2+CanBac2(1)
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ