[C++] Nhập vào hai số phức và tính tổng và hiệu hai số phức trên

[C++] Nhập vào hai số phức và tính tổng và hiệu hai số phức trên

Lập trình hướng đối tượng C++

Viết chương trình nhập vào hai số phức SP1, SP2. Tính tổng và hiệu hai số phức trên hiển thị kết quả ra màn hình theo các phương pháp sau:
– Sử dụng phương thức
– Sử dụng hàm tự do.
– Sử dụng hàm bạn.
– Sử dụng hàm toán tử (operator+; operator-)

Trả lời:

Phần mềm sử dụng: Visual Studio

nhap vao so phuc

Sử dụng phương thức:

CODE:

– Sử dụng hàm tự do.

CODE:

– Sử dụng hàm bạn (Friend)

CODE:

Sử dụng toán tử

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Nhập vào hai số phức và tính tổng và hiệu hai số phức trên
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost