[C++] Nhập vào hai phân số và tính các phép toán + – * /

[C++] Nhập vào hai phân số và tính các phép toán + – * /

1. Xây dựng lớp phân số mô tả đối tượng phân số gồm các thành phần:

* Các thành phần thuộc tính:
– a: mô tả phần tử số; b: mô tả phần mẫu số.

* Các phương thức:
– Phương thức nhập phân số
– Phương thức hiển thị phân số (dạng a/b)

Đề bài: Viết chương trình thực hiện việc nhập vào hai phân số a,b. Thực hiện tính tổng, hiệu, thích, thương hai phân số a,b trên theo phương pháp

– Sử dụng phương thức
– Sử dụng hàm tự do
– Sử dụng hàm bạn.
– Sử dụng phương thức toán tử

Demo:

Nhập vào hai phân số và tính các phép toán

– Sử dụng phương thức

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Nhập vào hai phân số và tính các phép toán + – * /
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost