[C++] Nhập vào hai ma trận a, b và cộng, trừ, nhân ma trận.

[C++] Nhập vào hai ma trận a, b và cộng, trừ, nhân ma trận.

Viết chương trình nhập vào hai ma trận a, b và thực hiện các công việc: cộng, trừ, nhân hai ma trận trên bằng các cách:

– Dùng phương thức
– Dùng hàm tự do
– Dùng hàm bạn
– Dùng phương thức toán tử (+, -, *)

Phần mềm sử dụng: Visual Studio

Nhập vào hai ma trận a b

Sử dụng phương thức

CODE:

Sử dụng hàm tự do

CODE:

Sử dụng hàm bạn

CODE:

Sử dụng toán tử

CODE:

Xem thêm :  Phần mềm sử dụng : Visual Studio : Download tại đây

                      Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Nhập vào hai ma trận a, b và cộng, trừ, nhân ma trận.
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

Related Post