[C++] Chương trình xuất ra hình vuông đặc kí tự ‘*’ có cạnh bằng a

[C++] Chương trình xuất ra hình vuông đặc kí tự ‘*’ có cạnh bằng a

Viết chương trình xuất ra màn hình hình vuông đặc kí tự ‘*’ có cạnh bằng a (với a nhập từ
bàn phím).

Chương trình dưới đây code trên Visual Studio 2013

CODE:

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Chương trình xuất ra hình vuông đặc kí tự ‘*’ có cạnh bằng a
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ