[C++] Chương trình nhập vào vector a và số nguyên k sau đó tính a*k

[C++] Chương trình nhập vào vector a và số nguyên k sau đó tính a*k

Viết chương trình nhập vào một số nguyên k bất kì và một vector a. In ra màn hình các phần tử của vector a và vector k*a

Hướng dẫn:

Phần mềm sử dụng: Visual Studio

nhập vào vector a và số nguyên k

CODE:

Xem thêm :  Phần mềm sử dụng : Visual Studio : Download tại đây

                      Tổng hợp các bài, dạng …nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Chương trình nhập vào vector a và số nguyên k sau đó tính a*k
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ