[C++] Bài toán viết chương trình nhập vào một danh sách gồm n học sinh

[C++] Bài toán viết chương trình nhập vào một danh sách gồm n học sinh

Xây dựng lớp học sinh để mô tả đối tượng học sinh gồm các thành phần:

* Thành phần thuộc tính:

– Họ tên mô tả tên của học sinh
– Địa chỉ mô tả địa chỉ của học sinh
– Các điểm toán, văn, anh và tổng điểm (tổng điểm = toán + văn + anh*2)

* Thành phần phương thức:
– Nhập học sinh
– Hiện thị học sinh

Viết chương trình nhập vào một danh sách gồm n học sinh. Thực hiện các công việc sau
– Nhập học sinh
– Hiển thị học sinh

Viết chương trình nhập vào một danh sách gồm n học sinh. Thực hiện các công việc sau
– Hiển thị danh sách vừa nhập
– Nhập vào điểm chuẩn hiển thị danh sách các học sinh trúng tuyển (tổng điểm >= điểm chuẩn)

Phần mềm sử dụng: Visual Studio

nhập vào một danh sách gồm n học sinh

Code

Xem thêm : Tổng hợp các bài, dạng ,ngôn ngữ…nghành CNTT 

                     Tổng hợp phần mềm crack link Google Drive – Fshare

                     Tổng hợp phần mềm Portable hay 2017 -Link Fshare GoogleDrive

                     Tổng Hợp Phần Mềm AIO Version 6.0 – Mới nhất 2017

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

[C++] Bài toán viết chương trình nhập vào một danh sách gồm n học sinh
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost