Adobe Prelude CC 2018

Download Adobe Prelude CC 2018 v7.0 Full [email protected]

Adobe Prelude CC 2018 là một ingest video và logging được thiết kế để giúp bạn có được tổ chức, làm việc nhanh hơn, và sắp xếp quá trình sản xuất của bạn. Dễ dàng nhận dạng đoạn phim dựa trên tập tin và chuyển mã sang định dạng bất kỳ gần, và đổi tên clip.

Những tính năng mới của Adobe Prelude CC 2018

Visual Keyboard Shortcut Editor Phím tắt trực quan là ở đây để nâng cao trải nghiệm chỉnh sửa của bạn. Sử dụng Trình chỉnh sửa Phím tắt bằng Bàn phím Trực quan để xem những phím nào đã được gán các phím tắt và có sẵn để phân công.

Audio channel mapping enhancements Cửa sổ xuất bản Phương tiện xuất hiện bây giờ có một Tách đơn lẻ Tracks. Bạn có thể bật hộp kiểm này để xuất âm thanh trong môi trường làm bản đồ một-một. Khi hộp kiểm được bỏ chọn, đầu ra âm thanh sẽ là Stereo.

Download:
Link Google: Adobe Prelude CC 2018 x64 full [email protected] (418 MB)
Link Fshare: tại đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm 

Chạy file CCmaker.exe -> Install


Chọn products -> driver.xml


Chọn Next


Chọn Next


Chọn Install:


Cài đặt thành công!


Giao diện phần mềm Prelude CC 2018 v7.0.0


Chúc các bạn thành công!

Facebook Comments Plugin Powered byVivacity Infotech Pvt. Ltd.

Adobe Prelude CC 2018
Bà con đánh giá bài viết hộ em với ạ

RelatedPost