VMware Workstation Pro 12.5 Full key- Link GoogleDrive

VMware Workstation Pro 12.5 Full key- Link GoogleDrive

VMware Workstation là phần mềm giả lập hệ điều hành,phần mềm ảo hóa mạnh nhất thế giới hiện nay. Cho phép người dùng có thể giả lập được nhiều hệ điều hành khác nhau, từ Desktop tới Tablet /Mobile. WMare là 1 công cụ mạnh mẽ giả lập 1 mạng cục bộ dành cho các bạn học về mạng máy tính.

VMware Workstation Pro 12.5
VMware Workstation rất thân thiện, dễ sử dụng, có thể cài nhiều hệ điều hành trên cùng một phần mềm máy ảo như: Windows xp/7/8/8.1/10 và cả hệ điều hành Chrome, các phiên bản Linux mới nhất hoặc Chạy thử các ứng dụng chưa được kiểm tra xem có nguy cơ gây nguy hiểm cho sự ổn định của hệ thống hoặc mất dữ liệu quan trọng trên máy tính hay không.

Yêu cầu:

  • OS: Windows 64-bit
  • CPU: 1.3GHz or faster core speed
  • Memory: 2GB RAM minimum/ 4GB RAM recommended

VMware Workstation 12 Pro Key

5A02H-AU243-TZJ49-GTC7K-3C61N
AG5DH-8HF42-081UZ-XDM5C-X3UD6
AZ5EA-A2Y45-H893Y-ZYZZT-Z6RYD
CA118-A0Y1M-089YQ-Y4XE9-PQAG0
CA5H2-64Z1J-489PQ-UWNQZ-ZZ2A0
CC5RR-46D43-080PY-TXWGX-QAKW6
CV3T0-DYGDK-480RY-LNZ7T-YU2F4
CY5M8-FGF42-M8DUQ-AMY7G-NAH92
CY740-8MG55-H8ELQ-VQN7E-MP0C4
CZ3WA-AXZ8Q-489VP-A6Z7V-P20Z4
FZ59H-2QDE5-M8EZP-DNPZ9-N6AC8
GV1H2-D4F95-089EP-ZNM7C-WCKR2
GY1NR-A5XD4-0815Y-GGQQT-ZA8ED
GZ1H2-6FD80-0843Z-4GMQC-PVUR2
GZ3N2-02WE2-489ZZ-UEYXG-PG8V2
UA1HR-FFZEQ-489HY-YGQ5C-NZHZ8
UC3R8-A2X14-H80WP-Q5YET-QGAU8
UG11H-F8G11-M885Y-CFY5Z-Q3H9D
UV70U-A6E17-H8DGP-5XNE9-WCAD4
UY14A-88E1P-M88AZ-5YQE9-YLHG0
UY7JA-0HY85-M81VZ-DGZ7E-YUUR2
VC31K-DZYD3-089LY-HYQEX-W3RV6
VC7R8-DZE9K-4819Y-M4WXG-Z6UYA
VG5XK-DTYEM-M887P-DYZXE-Q72V6
VV31H-A8Z1J-H84PZ-57NEG-XFRF4
VZ1XR-66GEM-H899Q-35P59-P688A

VMware Workstation Pro 12.5
Download tại đây:
Link Google: VMware-workstation-full-12.5.0-4352439.rar (292M)
LInk Fshare: http://www.fshare.vn/file/FP3ZH5ZA6RZD
Link dự phòng: tại đây

Tập tin đính kèm: