Tổng hợp file Ghost máy tính win XP và win 7

Tổng hợp file Ghost máy tính win XP và win 7

Đây là file ghost mình dùng. Chia sẻ với bạn.

Windows XP

BAOANHSP3.gho (1,9G) – Tự nhận driver tự động
TC_2012.GHO (1,4G) – tự nhận driver tự động

Windows 7

Ghost Win 7×32.GHO (3,4G) – tự nhận driver tự động
x86.gho (3,9G) thích hợp phần mềm cơ bản như office 2007 … chưa thích hợp dirver
x64.GHO (4,8G) – thích hợp phần mềm cơ bản như office 2007 … chưa thích hợp dirver
Win7Pro_Drv_v3-x86.GHO (3.6G) – Thích hợp drive khi cài, sau khi cài xong tự động active windows.

 

Bài viết tham khảo : 

Ghost All Main Win 10 Pro

Ghost Windows 10 Pro Update 3-2017

Ghost Win 7 x64 (Mod Win 10 Pro) fullDriver

ghost win 7 và XP 32bit chạy nhẹ và mượt

Tổng hợp file Ghost máy tính win XP và win 7

Add Comment