Gửi các bạn PSD đề ghép Studio còn nguyên các layer

Gửi các bạn PSD đề ghép Studio còn nguyên các layer fame mình tự tạo ra các bạn chỉ tách nền rồi để vào Tổng hợp tất cả phim trường chụp Studio nhé[/IMG]mạng yếu Mình up từng đợt https://www.fshare.vn/file/M7TBUY23ZESI Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/phong-ghep-studio.123932/#ixzz4YSPbpmAT

Hướng dẫn sử dụng lệnh delay (tạm dừng) trong c#

Hướng dẫn sử dụng lệnh delay (tạm dừng) trong c# Hướng dẫn sử dụng lệnh delay (tạm dừng) trong c# Bước 1: thêm thư viện using system.Threading; Bước 2: Code: Thread.Sleep(1000); Ví dụ: CODE:

  Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#

TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C# Chương 1 TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C# – Tổng quan về .NetFrameWork – Các dạng ứng dụng dùng C# – Cấu trúc chương trình – Cấu trúc thư mục của ứng dụng Tổng quan về .NetFrameWork Thành phần

[C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 2

[dotNET – C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 2 [dotNET – C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 2 Phần mềm: Visual Studio 2015 CODE:

  Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

[C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 1

[dotNET – C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 1 [dotNET – C# Console] Viết chương trình giải phương trình bậc 1 Phần mềm: Visual Studio 2010 CODE:

    Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

[dotNET – C#] Kiểm tra một số nguyên xem có phải số nguyên tố hay không

[dotNET – C#] Kiểm tra một số nguyên xem có phải số nguyên tố hay không [dotNET – C#] Kiểm tra một số nguyên xem có phải số nguyên tố hay không? Phần mềm: Visual Studio CODE:

      Tổng Hợp Phần mềm

[dotNET – C#] Nhập vào một mảng số nguyên rồi sắp xếp mảng

[dotNET – C#] Nhập vào một mảng số nguyên rồi sắp xếp mảng dotNET – C#] Nhập vào một mảng số nguyên rồi sắp xếp mảng Phần mềm: Visual CODE:

    Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

[dotNET – C#] Nhập vào một mảng số nguyên rồi in ra các số nguyên tố

[dotNET – C#] Nhập vào một mảng số nguyên rồi in ra các số nguyên tố [dotNET – C#] Nhập vào một mảng số nguyên rồi in ra các số nguyên tố Phần mềm: Visual CODE:

  Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive –

[C# WinForm] Giải phương trình bậc 1 – Lập trình C#

[C# WinForm] Giải phương trình bậc 1 [C# WinForm] Giải phương trình bậc 1 Phần mềm: Visual Studio 2015  – 2013 – 2010 CODE:

    Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

[C# WinForm] Giải phương trình bậc 2 có dạng: ax2 + bx + c = 0

 Giải phương trình bậc 2 có dạng: ax2 + bx + c = 0 CODE .CS CODE:

Tập tin đính kèm: project-giai-phuong-trinh-bac-2.rar     Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

[C# WinForm] Mở 1 file word sau đó đổi màu, cỡ chữ của file

C# WinForm Mở 1 file word sau đó đổi màu, cỡ chữ của file Viết chương trình cho phép mở 1 file word sau đó đổi màu, cỡ chữ của file word đó. CODE:

Chú ý; Thêm cái này không thì ko chạy được.

[C# console] Nhập xuất mảng 1 chiều trong C#

 Nhập xuất mảng 1 chiều trong C# Mã nguồn: CODE:

    Tổng Hợp Phần mềm Link GoogleDrive – Fshare

[C#] TreeView hiện thị thư mục và Treeview hiển thị thêm file listview

[C#] TreeView hiện thị thư mục và Treeview hiển thị thêm file listview Đề số 02: CODE:

Đề 1 tham khảo Project file đính kèm Tải về -> giải nén thư mục ra màn hình Mở visual studio -> Open -> Project/Solution.. -> thư

[C# Winform] Sự kiện keypress – Điều khiển dữ liệu nhập vào

[C# Winform] Sự kiện keypress – Điều khiển dữ liệu nhập vào Ví dụ bạn chỉ cho phép nhập tên tài khoản bằng chữ. Không cho phép nhập số bạn dùng sự kiện sau CODE:

Ngược lại CODE:

 

[C# Winform] Tạo StatusBar thay cho MessageBox.Show để dễ debug

[C# Winform] Tạo StatusBar thay cho MessageBox.Show để dễ debug

 

[C# Winform] Hướng dẫn sử dụng 3 trạng thái của checkbox

[C# Winform] Hướng dẫn sử dụng 3 trạng thái của checkbox Bật chế độ 3 trạng thái của checkbox trong C# winform Properties Code button CODE:

 

[C# Winform] Chọn Combobox Sản Phẩm – Show giá ComboBox

[C# Winform] Chọn Combobox Sản Phẩm – Show giá ComboBox

Tập tin đính kèm: combobox_project.rar

[C#] Winform Cơ bản] Sử dụng RadioButton

[C#] – Winform Cơ bản Sử dụng RadioButton Chọn Radiobutton xong show ra form với tên radiobutton Code: CODE: Select All private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(checkedRadio); } private void rb_nau_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { RadioButton ra = sender as RadioButton; if (ra.Checked) { checkedRadio = ra.Text; } } Chú ý phải gắn even vào cho RadioButton khác

[C#] Download và add Dotnetbar cho Winform

[C#] Download và add Dotnetbar cho Winform devcomponents.dotnetbar2.dll Mô tả: DevComponents.DotNetBar DotNetBar is Toolbar, Menubar, Docking Component. Kích thước tập tin: 4.22 Mb Ngày tập tin: 22.12.2010 16:03 Tập tin phiên bản: 9.1.0.0 Nội bộ tên: DevComponents.DotNetBar2.dll Tên file gốc: DevComponents.DotNetBar2.dll Tên sản phẩm: DevComponents.DotNetBar