[Share] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8-9

[Share] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Camtasia Studio 8-9

Camtasia Studio 8 là phần mềm hỗ trợ quay video màn hình Windows cho phép bạn ghi lại từng mili màn hình với chất lượng tốt nhất. Khả năng làm việc của Camtasia Studio thì các bạn không cần phải bàn, nó rất đơn giản để sử dụng ghi lại màn hình của mình. Đặc biệt, khi sử dụng chương trình này để quay lại video màn hình bạn sẽ không cảm nhận được độ trễ của máy.

Tài liệu Camtasia Studio 8

Download: Google Drive