[SHARE] Giao diện HTML Web SHOP Thời trang

Giao diện html

– Tiếp tục share share và share, hôm trước share 1 site webshop thấy các bạn khá thích, hôm nay mình tiếp tục share thêm 1 site nữa. Không giống như hôm trước chỉ có 1 trang chủ, hôm nay mình share web này với đầy đủ các trang con. Như trang sản phẩm,  trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang blog, trang bài viết…
Nếu các bạn đang cần 1 giao diện html thì đây là 1 sự lưa chọn hoàn hảo.
He he chém gió tí thôi chừ DEMO luôn cho mọi người coi.

Demo online. Click vào các link bên dưới nhé.

Trang chủ
Trang sản phẩm
Trang giỏ hàng
….

Demo hình ảnh:

giao dien html

Download: Tại đây

Giao diện website, giao diện html, giao diện web shop, html webshop, giao diện web bán hàng. Download miễn phí giao diện web bán hàng