Share Bản ghost win 7 và XP 32bit chạy nhẹ và mượt cho ai cần

Share Bản ghost win 7 và XP 32bit chạy nhẹ và mượt cho ai cần

ghost win 7 32bit

Đây là link bản ghost win 7 32bit chưa có driver đi kèm:
http://www.mediafire.com/download/s855c5tqj2gz3cc/WIN+32bit.GHO

Download Driver All Windows

Và bản ghost Win XP 32 bit chạy mượt đã đầy đủ cả driver cấu hình ổn định:
http://www.mediafire.com/download/jwxs8j60qb5y2el/XP2PTJ.GHO

Ai thấy có ích thì thank cái nhé ^^m.

Xem thêm: Download Windows 10

RemoveWAT 2.2.8 – Phần mềm crack windows 7

 

 

Bài viết tham khảo : 

Ghost All Main Win 10 Pro

Ghost Windows 10 Pro Update 3-2017

Ghost Win 7 x64 (Mod Win 10 Pro) fullDriver

ghost win 7 và XP 32bit chạy nhẹ và mượt

Tổng hợp file Ghost máy tính win XP và win 7

Add Comment