Lỗi windows program compatibility mode is on. turn it off and then try setup again

Lỗi windows program compatibility mode is on. turn it off and then try setup again

Lỗi Windows program compatibility mode is on. turn it off and then try setup again thường hay bị khi bạn cài visual studio 2013 trên windows 10.

Lỗi như trong ảnh:

loi-visual-2013-tren-win-10

Khắc phục: Bạn dùng winrar giải nén file visual studio 2013 iso ra một thư mục rồi bạn run file visual.exe với quyền Admin là xong.

Hoặc bạn tạo ổ đĩa ảo iso rồi copy toàn bộ trong ổ đĩa ảo ra một thư mục tự tạo sau đó run file visual.exe với quyền admin.