[Download] Windows 7 Ultimate SP1 x32/x64 bản gốc

[Download] Windows 7 Ultimate SP1 x32/x64 bản gốc

Windows 7 Ultimate bản gốc

Thông tin phiên bản

Windows 7 Ultimate x64 EN SP1
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
MD5: c9f7ecb768acb82daacf5030e14b271e
SHA-1: 36ae90defbad9d9539e649b193ae573b77a71c83

Windows 7 Ultimate x86 EN SP1
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
MD5: 2572274e6b0acf4ed1b502b175f2c2db
SHA-1: 65fce0f445d9bf7e78e43f17e441e08c63722657

Windows 7 Ultimate bản gốc

Download:

Link Google: 32bit (2.4Gb) | 64bit (3.1Gb)
Link Fshare 32bit: http://www.fshare.vn/file/LSTK18QRC37I
Link dự phòng: 32bit | 64bit

Download: CRack
Link Fshare: http://www.fshare.vn/file/4IXWIHNJGFFN
Link dự phòng file đính kèm.

Hướng dẫn: Chạy phần mềm và chọn -> Remove WAT -> đợi nó khởi động lại là ok.