[Download] Windows 7 Professional SP1 x32/x64 Key vĩnh viễn

[Download] Windows 7 Professional SP1 x32/x64 bản gốc

Windows 7 Professional bản chuẩn, Windows 7 Professional google drive
Chi tiết File

Professional – 32bit

File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
Languages:English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB

Professional – 64bit

File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
Languages:English
SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB

Windows 7 Professional bản chuẩn, Windows 7 Professional google drive
Download tại đây:
windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso (2.4G)
windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso (3,1G)

Link dự phòng: 32bit | 64bit

74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT

MKD6B-HV23H-TMH22-WXG3P-TRVJM

237XB-GDJ7B-MV8MH-98QJM-24367

HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487

2666Q-HGXKH-DFP6M-7YGBB-BG7Q7

Link Fshare: http://www.fshare.vn/file/4IXWIHNJGFFN
Link dự phòng file đính kèm.

Hướng dẫn: Chạy phần mềm và chọn -> Remove WAT -> đợi nó khởi động lại là ok.