[Download] Windows 7 Enterprise SP1 x32/x64 bản gốc

[Download] Windows 7 Enterprise SP1 x32/x64 bản gốc

Windows 7 Enterprise bản gốc, Windows 7 Enterprise google drive

Thông tin phiên bản

Enterprise – 32bit

File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_67 7710.iso
Languages:English
SHA1:4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Release Date: 5/13/2011
Size:2.3GB


Enterprise – 64bit

File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67 7651.iso
Languages:English
SHA1:A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Release Date: 5/13/2011
Size:3.0GB

Windows 7 Enterprise bản gốc, Windows 7 Enterprise google drive
Download: 32bit (2.3Gb) | 64bit (3.0Gb)
Link dự phòng: 32bit | 64bit

Crack Download:
Link Fshare: http://www.fshare.vn/file/4IXWIHNJGFFN
Link dự phòng file đính kèm.

Hướng dẫn: Chạy phần mềm và chọn -> Remove WAT -> đợi nó khởi động lại là ok.