Download Visual Studio 2012 full + KEY -Link Google Drive

Download Visual Studio 2012 full + KEY -Link Google Drive

Download Visual Studio 2012 full + KEY

Có 2 cách setup:

Cách 1 : dùng tool mình đính kèm ở dưới, one click
Hướng dẫn : Download cả 2 về, giải nén, vất cái Visual Studio 2012 Setup.exe vào trong thư mục giải nén file iso (cùng thư mục với file vs_ultimate.exe) rồi chạy cái Visual Studio 2012 Setup.exe để cài đặt

KEY

RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8
YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWC
YQ7PR-QTHDM-HCBCV-9GKGG-TB2TM

Visual Studio 2012 full
Download:
Link Google: Visual_Studio_Ultimate_2012_full_keygen.zip (1.4G)
Link Fshare: http://www.fshare.vn/file/XHCWCQB6JYYP

Các phiên bản Visual Studio khác